Ochrana osobních údajů

Prohlášení ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen Prohlášení) poskytuje přehled o zpracování Vašich údajů u společnosti Chic & Power s.r.o.. Platí pro všechny webové stránky, aplikace a další služby a výkony, které společnost Chic & Power s.r.o. nabízí.

Co se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů dozvíte:

 1. Jaké osobní údaje Chic & Power s.r.o. zpracovává?
 2. K čemu používá Chic & Power s.r.o. mé osobní údaje?
  1. Personalizované služby a jejich přínos
  1. Informace o webových stránkách a aplikacích
  1. Newslettery
 3. Jak využívá Chic & Power s.r.o. mé osobní údaje pro reklamu?
 4. Komu jsou mé osobní údaje předávány?
 5. Jaká mám práva na ochranu osobních údajů?
 6. Kdy budou mé osobní údaje vymazány?
 7. Jak chrání Chic & Power s.r.o. mé osobní údaje?
 8. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a kontaktní osoby
 9. Používání cookies

Budete-li mít jakýkoliv dotaz k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo všeobecně k tématu ochrany osobních údajů u společnosti Chic & Power s.r.o., můžete nás kdykoli kontaktovat na info@chicandpower.com.

1. Jaké osobní údaje Chic & Power s.r.o. zpracovává?

Chic & Power s.r.o. Vám nabízí nejrůznější služby, které můžete také různými způsoby využívat. Podle toho, jestli nás kontaktujete online, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem a jaké služby využijete, pak získáváme různé údaje z různých zdrojů. Některé z námi zpracovávaných osobních údajů nám sami sdělujete, když využíváte naše služby nebo s námi komunikujete, například když se registrujete a udáváte přitom své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon. Získáváme ale také údaje o technických přístrojích a přístupová data, které se zaznamenávají automaticky při Vaší interakci s našimi službami. Může se přitom jednat například o informace, jaké zařízení používáte. Další údaje shromažďujeme na základě vlastních datových analýz (např. v rámci studií průzkumu trhu nebo vyhodnocování zákazníků). V případě potřeby dostáváme údaje o Vás také od třetích osob, například od informačních agentur a poskytovatelů platebních služeb.

2. K čemu používá Chic & Power s.r.o. mé osobní údaje?

Chic & Power s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje při dodržování všech použitelných zákonů o ochraně osobních údajů. Dbáme přitom samozřejmě zásad práva na ochranu osobních údajů, které se týkají zpracování dat. Vaše osobní údaje proto zásadně zpracováváme jen k účelům vysvětleným Vám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo sděleným při zjišťování dat. K nim patří v první řadě zpracování nákupů a také příprava, personalizace a další rozvoj, stejně jako zabezpečení našich služeb. Kromě toho ale používáme Vaše osobní údaje v rámci evropského práva na ochranu osobních údajů také pro další účely, například pro průzkum trhu, pro optimalizaci obchodních procesů, přizpůsobování našich služeb potřebám a pro personalizovanou reklamu.

2.1. Personalizované služby a jejich přínos

Vývoj a příprava personalizovaných funkcí a služeb pro Vás má u nás nejvyšší prioritu. Nabízíme Vám nezávisle na místě, času a použitých přístrojích individuální zážitek a nabídku přesně přizpůsobenou Vašim jedinečným zájmům. Zpracování Vašich osobních údajů pro personalizaci našich služeb je proto u společnosti Chic & Power s.r.o. pevnou součástí poskytovaných výkonů.

2.2. Informace o webových stránkách a aplikacích

Vaše osobní údaje používáme pro přípravu webových stránek a aplikací Chic & Power s.r.o. Kromě údajů o přístrojích a přístupových dat, které se shromažďují při využívání těchto služeb, závisí druh zpracovávaných údajů a účely zpracování zejména na tom, jakým způsobem námi připravené funkce a služby využíváte. Dále používáme osobní údaje shromážděné během využívání našich služeb ke zjištění, jak je využívána naše online nabídka. Tyto informace pak slouží mimo jiné v rámci personalizace nakupování ke zlepšování našich služeb a pro personalizovanou reklamu.

2.3. Newslettery

Nabízíme Vám různé newsletterové služby. Informace o tématech pojednávaných v jednotlivých newsletterech a další pokyny obdržíte, když se přihlásíte k odběru newsletteru. Když využíváte naše newslettery, zaznamenáváme kompletní chování uživatele, tedy kudy a jak klikal včetně údajů o přístrojích a přístupová data.

3. Jak využívá Chic & Power s.r.o. mé osobní údaje pro reklamu?

Vaše osobní údaje využíváme spolu s našimi reklamními partnery pro personalizovanou reklamu, která je Vám prezentována ve službách Chic & Power s.r.o. a na webových stránkách a v aplikacích jiných poskytovatelů. My a naši reklamní partneři přitom využíváme internetové technologie běžné na trhu. Můžeme tedy působit cíleně a zasílat Vám pokud možno jen takové reklamy a nabídky, které pro Vás skutečně mají význam. To nám umožňuje po personalizaci a uvedení nových výrobků na trh lépe reagovat na potřeby našich uživatelů a na základě osobnějšího zážitku nakupování si dlouhodobě zajistit Váš zájem o naše služby.

4. Komu jsou mé osobní údaje předávány?

Chic & Power s.r.o. předává Vaše osobní údaje dál jen v případech, kdy je to podle českých nebo evropských zákonů o ochraně osobních údajů dovoleno. S některými poskytovateli služeb spolupracujeme obzvlášť úzce, například poskytovatelé vám objednávaných služeb (stylistky a vizážistky). Když nakupujete u partnera společnosti Chic & Power s.r.o., předáváme tomuto partnerovi Chic & Power s.r.o. určité Vaše nákupní údaje (např. Vaše jméno a doručovací adresu), aby Vám partner Chic & Power s.r.o. mohl doručit objednané zboží.

5. Jaká mám práva na ochranu osobních údajů?

Za příslušných zákonem stanovených předpokladů máte následující zákonná práva na ochranu osobních údajů: Právo na informace (článek 15 DSGVO), právo na výmaz (článek 17 DSGVO), právo na opravu (článek 16 DSGVO), právo na omezení zpracování (článek 18 DSGVO), právo na přenositelnost údajů (článek 20 DSGVO), právo na podávání stížností u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů (článek 77 DSGVO), právo na odvolání souhlasů (článek 7 odstavec 3 DSGVO) a právo na odpor proti určitým opatřením zpracování osobních údajů (článek 21 DSGVO). Příslušné kontaktní údaje pro svá podání najdete v kapitole „Kontaktní osoby“.

6. Kdy budou mé osobní údaje vymazány?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zejména pro plnění našich smluvních závazků a zákonných povinností. V případě potřeby uchováváme Vaše osobní údaje také k jiným účelům, když, resp. pokud nám zákon další uchovávání pro určité účely dovoluje, včetně účelu obhajoby před právními nároky.

7. Jak chrání Chic & Power s.r.o. mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečně přenášeny v kódované formě. To platí pro Vaše objednávky, ale také pro zákaznické přihlašování. Používáme přitom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho zabezpečujeme naše webové stránky a jiné systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo rozšiřování Vašich osobních údajů nepovolanými osobami.

8. Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a kontaktní osoby

V rámci dalšího zdokonalování našich webových stránek a aplikací nebo implementace nových technologií za účelem zlepšování našich služeb pro Vás může být potřeba změnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V takovém případě společnost Chic & Power s.r.o. vydá aktualizovanou verzi a upozorní na to notifikací všechny registrované uživatele. Doporučujeme si pak Prohlášení o ochraně osobních údajů znovu pročíst.

Dotazy k ochraně osobních údajů ve skupině Chic & Power s.r.o. můžete kdykoli adresovat pověřenci ochrany osobních údajů na adrese info@chicandpower.com

Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů:

Chic & Power s.r.o.
Košická 1566/14
101 00 Praha

9. Používání cookies

Naše stránky používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou používány ve Vašem prohlížeči.

Soubory cookies nám slouží např.:

 • pro správnou funkčnost našich stránek, košíku, apod., abyste co nejpohodlněji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatování přihlašovacích i jiných údajů, takže nemusíte opakovaně zadávat přihlašovací údaje a vyplňovat údaje ve formulářích (např. objednávkový formulář)
 • zjistit, které funkce a stránky nejčastěji používáte, abychom mohli zkvalitnit naši nabídku služeb a zboží
 • získat informace o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali to stejné dokola

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které následně použijí třetí strany a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Na základě těchto údajů Vás i tak nelze identifikovat.

Využití souborů cookies

Soubory cookies používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé („session cookies“), které se používají pouze dočasně a jsou smazány hned, jakmile ukončíte návštěvu (např. zavřením okna prohlížeče). Dlouhodobé („persistent cookies“), které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookies lze rozdělit také z hlediska funkce na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu
 • trackingové a konverzní, které pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam (správnému zacílení)
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Cookies lze odmítnout nebo je omezit na Vámi vybrané typy. Jak lze vypnout cookie a nastavení pro jednotlivé prohlížeče:

Nástroj pro správu souborů cookie najdete na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/